kesaduuniuudellamaalla.fi

Kampanjamme on käynnissä koko talven 2015-2016 sekä kevään 2016Meistä

Duunia kesäksi 2016 –kampanja on pääkaupunkiseudulla toimiva haastekampanja, jonka tavoitteena on jakaa neuvoja sekä työnantajille että kesätyötä hakeville nuorille ja edistää kaikkien kesätyötä etsivien nuorten työnhakua. Haastekampanja pyrkii kannustamaan pääkaupunkiseudun kuntia sekä yrityksiä ja muita työnantajia tarjoamaan kesätyötä pääkaupunkiseudun nuorille. Kampanjan kautta pyrimme luomaan hyvää kesätyöhenkeä pääkaupunkiseudulle sekä rohkeisemaan työnantajia palkkaamaan kesätyöntekijöitä. Toivomme, että mahdollisimman moni pääkaupunkiseudulla asuva nuori löytää kesätyöpaikan kesällä 2016!
Kampanjaan voivat ottaa osaa kaikki pääkaupunkiseutulaiset työnantajat eikä kesätyöpaikkojen määrän tai keston suhteen ole asetettu rajoituksia. Kaikkien kampanjaan liittyneiden työnantajien työpaikkailmoitukset julkaistaan verkkosivuillamme. Haasteen vastaanottanut työnantaja voi haastaa myös muita pääkaupunkiseutulaisia työnantajia mukaan kesätyötalkoisiin. Lyhytkin työkokemus on monelle nuorelle erittäin arvokas kokemus ja me arvostamme kaikkia mukaan ilmoittautuneita työpaikkoja.

Miksi minun pitäisi palkata nuori kesätyöntekijä?

Tällä hetkellä nuorten suuri työttömyysaste sekä sitä kautta keinot, joilla voidaan edistää nuorten työllistymistä, on yksi suurimmista haasteista ja kuumimmista puheenaiheista Suomessa. Nuorena koetulla työttömyydellä voi olla kauaskantoiset seuraukset, jotka saattavat vaikeuttaa nuoren työllistymistä myöhemminkin. Monihan varmasti allekirjoittaa sen tosiseikan, että CV:n aukot eivät vakuuta rekrytoijaa! Jos pystyt tarjoamaan vaikka vain lyhytaikaisenkin kesätyön nuorelle, vastaat tähän haasteeseen konkreettisella tavalla ja otat vastuuta tulevaisuuden työntekijöistämme.

Nuori saa kesätöistä arvokasta työkokemusta sekä työtodistuksen, jonka hän voi myöhemminkin esittää töitä etsiessään. Voidaankin sanoa, että nuorten työllistymisestä hyötyvät kaikki – sekä työnantaja, nuori että yhteiskuntakin. Usein sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja mekin haluamme painottaa sitä seikkaa, että kun tarjoamme nuorille nyt mahdollisuuksia kokeilla siipiään työelämässä kannustaen ja opastaen heitä, on todennäköisempää, että he löytävät mielekästä työtä myös jatkossa. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle on erityisen tärkeää, että nuori sukupolvemme oppii ottamaan vastuuta ja nostamaan Suomen uuteen nousuun! Työpaikan tarjoaminen nuorelle saattaa osaltaan jopa ehkäistä nuoren syrjäytymisen!

Nuoret ovat usein erittäin innokkaita työntekijöitä löydettyään kesätyöpaikan itselleen. Kun työnantaja käyttää hieman aikaansa nuoren ohjaamiseen, on hänellä käytettävissään osaavaa työvoimaa tarvittaessa myöhemminkin. Meidän kauttamme on mahdollista tarjota esimerkiksi viikon pestiä peruskoululaiselle tai koko kesän mittaista työpaikkaa alan opiskelijalle. Nuori arvostaa varmasti saamaansta työskentely- ja ansaitsemismahdollisuutta pestin pituudesta riippumatta!
Kannustamme nuoria suorittamaan kesätyön mahdollisimman hyvin, jotta heillä on mahdollisuus saada kesätyöjaksosta mahdollisimman hyvä työtodistus sekä mahdollisesti myös suosittelut. Työnantajia pyydämme paneutumaan työtodistuksen sekä mahdollisten suositusten laatimiseen; ne ovat monelle nuorelle ensimmäiset todistukset omasta suoriutumisesta työelämässä!

Oppisopimus

Jos työnantaja ja kesätyöntekijä huomaavat, että kyseinen ala sopii nuorelle erityisen hyvin ja nuori haluaisi alkaa opiskella kyseistä alaa aina ammattitutkintoon asti, on mahdollista järjestää myös oppisopimusopiskelu työpaikalla. Kampanjamme pohjautuu nuorisotakuuseen ja kannustamme yrittäjiä myös oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Kampanjassamme voikin tarjota kesätyöpaikkojen lisäksi myös oppisopimuspaikkoja.

Oppisopimuskoulutuksesta hyötyvät sekä oppisopimuskoulutuksen järjestävä työpaikka että oppisopimuspaikan saanut nuori; työpaikka saa oppisopimuskoulutuksen kautta täsmäosaamista ja nuori saa sen kautta ammattitutkinnon. Kesätyösuhteen aikana on mukavasti aikaa pohtia, voisiko tämä työsuhde johtaa myös oppisopimuskoulutukseen.

Kampanja-aika

Kampanjamme on käynnissä koko talven 2015-2016 sekä kevään 2016. Voit liittyä mukaan vaikka heti ja ilmoittautua voit 31.5.2016 asti. Ilmoittautumisohjeet löydät Yhteystiedot-sivulta. Kampanjassamme tuodaan esiin reilusti myös nuorten oma näkökulma, minkä vuoksi olemme koonneet 25 pääkaupunkiseutulaisesta nuoresta koostuvan ryhmän, jota vetää koulukuraattori Sanni Toivio. Työministeri Laura Isomäki toimii kampanjan suojelijana ja sen toteutuksesta vastaavat Pääkaupunkiseudun Nuoren Työn Liitto, Pääkaupunkiseudun työvoimapoliittinen nuorten neuvosto sekä Nuorta työvoimaa kesäksi pääkaupunkiseudulle ry. Projektimme yhteistyökumppaneita ovat Pääkaupunkiseudun nuorten yrittäjien ry, Pääkaupunkiseudun yrittäjyysfoorumi ry sekä Pääkaupunkiseudun nuorten lehtiyhtymä oy.
Tee hyvä teko ja työllistä nuori ensi kesänä! Kiitämme kaikkia kampanjaan osallistuvia!

Haluamme myös kiittää sponsoriamme Pikalainaa24.fi heidän sivuillemme antamastaan tuesta! Kiitos Pikalainaa24!